PET PP PVC PE Monofilaments, Brsitle, Fiber, Plastik Fırça Kılı | PLASKIL PLASTİK KIL SANAYİ Tel: 0212 886 16 00 - Synthetic monofilaments for brushes and brooms 
TÜRKÇE | ENGLISH
PLASKIL
S y n t h e t i c M o n o f i l a m e n t s
Since 1970
Plast Eurasia 2015